Mieto Olszewski

Mieto Olszewski – Strona poświęcona twórczości.
Malarstwo, rysunek satyryczny, ilustracja książkowa, obiekty.

Większość z dzieł pokazanych na tej stronie jest na sprzedaż.
W celu uzyskania informacji dotyczących dostępności, rozmiarów i cen,
prosimy o kontakt, przy użyciu poniższego formularza, lub poprzez email.
Zapraszamy też do obserwowania Mieta na Facebook i Instagram.
Profile te będą aktualizowane z większą częstotliwością i będą
zawierać starsze zdjęcia z jego prywatnego archiwum.
Dziękujemy.

Webpage showcasing artwork of Mieczysław “Mieto” Olszewski.
Paintings, cartoons, book illustrations, objects.

Most of the artwork shown on this site is for sale.
For detailed information about availability, sizes and prices,
please contact us, using the form below, or directly via email.
You can also follow Mieto’s Facebook and Instagram profiles,
which will be updated more frequently and will contain
older photos from his personal archives.
Thank you.