MIECZYSŁAW OLSZEWSKI - MIETO

Biografia

Biography

Artysta malarz, profesor (sztuki plastyczne), urodzony 6 sierpnia 1945 w Ostrołęce.
Studia: Wydział Malarstwa PWSSP w Gdańsku (1963–1969), w pracowniach profesora Kazimierza Śramkiewicza (rysunek) oraz profesora Stanisława Teisseyre’a i profesora Jacka Żuławskiego (malarstwo).

W latach 1971–74 asystent, 1974–79 st. asystent, 1979–86 adiunkt, 1986–93 docent, 1993–96 profesor nadzwyczajny, w 1996 roku uzyskał tytuł profesora zwyczajnego; od 1989 kierownik katedry malarstwa, 2003 – ekspert akredytacyjnej komisji szkół artystycznych, 2005 – ekspert ministra edukacji i sportu dla kierunku „malarstwo”. Od roku 1996 prowadzi dyplomową pracownię malarstwa.

Uprawia malarstwo sztalugowe i monumentalne, ilustrację książkową, rysunek prasowy, rzeźbę z przedmiotów gotowych.

Malarstwo sztalugowe: od 1969 roku cykl kilkuset obrazów Akt.
Malarstwo monumentalne: kilkadziesiąt realizacji – freski, sgrafitta, murale, mozaiki (m.in. Dworzec Morski w Gdyni, Polmozbyt w Gdańsku, kawiarnia „Kamena” w Gdańsku, restauracje „Podmiejska”, „Myśliwska” i „Delfin” w Gdyni.

Rysunek prasowy – od 1970 roku współpraca redakcyjna ze „Szpilkami”, „Kameną”, „Kulturą i ty”, „Pardonem”, od 2001 – z „Głosem Wybrzeża”.

Ilustracje książkowe – kilkaset ilustracji w książkach: Dzika mrówka , Wronie oko , Leśny goniec , Fort nad Athabaską , Przygody dzielnego ma rynarza , Nieprzyjemne prawdy , Moda na nostalgię , Trwać poza rajem .

Projekty gobelinów dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy (1978–1985): projekty i nadzór autorski trzech gobelinów: Ad matrem (400 × 250 cm) oraz Ad martem (200 × 125 cm), na prywatne zamówienie Mikołaja Góreckiego, Mare Nostrum (350 × 250 cm), Lapidarium (300 × 150 cm). Ponadto projekty plakatów i innych druków ulotnych oraz scenografii.

Prace w kolekcjach prywatnych w kraju i zagranicą – w Muzeum Narodowym w Gdańsku, Muzeum Narodowym w Szczecinie, Muzeum Okręgowym w Toruniu, Muzeum Kartofla w Monachium, Muzeum Karykatury w Warszawie, a także w Gabrowie, Amsterdamie, Skopje.

Artist, painter, professor of fine arts. Born on 6 August 1945 in Ostrołęka.
Studies: Painting Faculty (1963–1969) PWSSP, Gdańsk – formerly State Higher School of Fine Arts, later as Academy of Fine Arts in Gdańsk. He studied painting in at prof. Kazimierz Śramkiewicz (drawing), prof. Stanisław Teisseyer and prof. Jacek Żuławski (painting).

At the Fine Arts Academy in Gdańsk, between 1971–74 as an assistant, 1974–79 as a senior assistant professor, 1986–92 a PhD, since 1993 a professor. Since 1989 he is a director of painting department. Since 2003 – an expert of artistic schools commission. In 2005 he was an expert of the Ministry of Education and Sport in the field of painting. Since 1996 he conducts graduation workshop of painting.

Mieczysław Olszewski masters easel painting, monumental painting, books illustrations, newspaper illustrations, sculpture from ready objects.
Easel painting: since 1969 the series of hundreds of paintings entitled “Act”.
Monumental painting: dozens of realized works – frescos, sgraffitos, murals, mosaics (among others Sea Station in Gdynia”, Polmozbyt in Gdańsk, “Kamena” café, restaurants “Podmiejska”, “Myśliwska”, “Delfin” in Gdynia.

Newspaper illustration: since 1970 cooperation with “Szpilki” magazine, “Kamena”, “Kultura i ty”, “Pardon”. Since 2001 with “Głos Wybrzeża”.

Book illustrations: hundreds of illustrations in books: Dzika mrówka , Wronie oko , Leśny goniec , Fort nad Athabaska , Przygody dzielnego mary narza , Nieprzyjemne prawdy , Moda na nostalgię , Trwać poza rajem .

Projects of tapestries for Pomeranian Philharmonics in Bydgoszcz (1978–1985) Projects of tapestries commissioned by Mikołaj Górecki Ad matrem 400 × 250 and Ad martem 200 × 125; Marte Nostrum 350 × 250, Lapidarium 300 × 150 Moreover: projects of posters, theatre programs, invitations, scenography.

His works are in private collections in Poland and abroad: National Museum in Gdańsk, National Museum in Szczecin, District Museum in Toruń, Potato Museum in Munich, Museum of Caricature in Warsaw, Grabowo, Skopje, Amsterdam.

Wystawy indywidualne

Individual exhibitions

1969 – Salon Debiutów „Żak”, Gdańsk
1971 – Sień Gdańska, Gdańsk
1978 – BWA, Gdynia
1979 – PWSSP, Gdańsk
1979 – Indywidualna Wystawa Rysunku, Gdańsk, Kwidzyn
1979 – BWA Zamech, Elbląg
1983 – PWSSP, Gdańsk
1984 – Galerie Getwinc, Zwingenberg
1984 – BWA, Suwałki
1986 – Katrin Zieman, Zwingenberg
1987 – BWA, Gdańsk
1992 – Galeria u Literatów, Gdańsk
1994 – Galeria Fos, Gdańsk
1994 – Galere Kunst&Design, Burgfelden
1995 – Galeria Aok, Düsseldorf
1995 – Galeria Studio Chartowski, Rattingen
1996 – Galeria T&T, Norymberga
1998 – Galeria Eljot, Gdynia
1999 – Galeria Arka, Breda

1999 – Sfinks, Sopot
1999 – Złota Kamieniczka, Gdańsk
2000 – Galeria Triada, Gdańsk
2000 – Galeria Napiórkowska, Warszawa
2000 – Galeria Art, Świnoujście
2000 – Klub Aktora, Gdańsk
2001 – Galeria Na Piętrze, Koszalin
2002 – Galerie Aagaard, Berlin
2002 – Galeria One World, Sopot
2003 – Hotel Radisson, Göhren
2004–2007 – Antykwariat Muszyńska, Gdynia
2005 – Galeria Aneri, Gdańsk
2007 – Galeria Wirydarz, Lublin
2012 – NCK Ratusz Staromiejski, Gdańsk
2012 – Galeria Ostrołęka, Ostrołęka
2014 – Pałac Zimowy, Jakubowice
2014 – Galeria Lindenau, Gdańsk
2015 – ASP Gdańsk – Wystawa Retrospektywna, Gdańsk
2016 – Teatr Witkacego, Zakopane

Wystawy zbiorowe

Collective exhibitions

1970 – Pokonkursowa Wystawa „Rysunek Roku”, Warszawa

1971 – Ogólnopolska Wystawa „Portret Człowieka”, Warszawa
• Pokonkursowa Wystawa Plakatu, Berlin

1972 – VI Festiwal Malarstwa Współczesnego, Szczecin
• IX Wystawa Młodego Malarstwa, Sopot
• X Ogólnopolska Wystawa „Bielska Jesień” – BielskoBiała
• IV Ogólnopolska Wystawa „Przeciw Wojnie”, Lublin
• Wystawa Malarstwa Młodzi – Starzy, Gdańsk
• Zbiory Sztuki Współczesnej GTPS, Gdańsk
• Poplenerowa Wystawa Malarstwa, Dębno
• Poplenerowa Wystawa Malarstwa, Wadowice, Kraków
• Pokonkursowa Wystawa Rysunku Satyrycznego, Białowieża

1973 – I Ogólnopolskie Spotkania Młodych Twórców, Poznań
• Poplenerowa Wystawa „Osieki 73”, Koszalin, Warszawa
• Wystawa Malarstwa Okręgu Gdańskiego, Bydgoszcz
• Poplenerowa Wystawa Malarstwa, Jelenia Góra
• Poplenerowa Wystawa Malarstwa, Miastko
• II Międzynarodowa Wystawa Satyry, Moskwa
• Międzynarodowa Wystawa Rysunku Satyrycznego, Warszawa

1974 – Malarstwo Gdańskie 1945–1974, Warszawa
• Port Północny w Sztuce, Gdańsk
• X Ogólnopolska Wystawa Młodego Malarstwa, Sopot
• Wystawa Laureatów Wystawy Młodego Malarstwa, Warszawa
• VII Festiwal Malarstwa Współczesnego, Szczecin
• Wystawa Sztuki Polskiej „Polen 74”, Essen
• VI World Cartoon Gallery, Skopje
• Ogólnopolska Wystawa Satyry, Łódź

1975 – Współczesna Sztuka Polska, Dortmund
• VII World Cartoon Gallery, Skopje 1975
• 9 Wereldkartoenale, Knokke-Heist (Belgia)
• II Ogólnopolskie Spotkania Młodych Twórców, Poznań
• Ogólnopolska Wystawa Malarstwa, „Pokolenie 3–40”, Łódź
• Ogólnopolska Wystawa „Wizerunek Kobiety”, Sopot
• Plastyka Wybrzeża, Gdańsk
• Malarstwo Artystów Sopockich, Sopot

1976 – VIII Festiwal Malarstwa Współczesnego, Szczecin
• VIII World Cartoon Gallery, Skopje
• 10 Wereldkartoenale, Knokke-Heist (Belgia)
• Sopot 76 – Wystawa Poplenerowa, Sopot
• Postawy Twórcze w Środowisku Gdańskim, Warszawa

1977 – IV Ogólnopolskie Spotkania Młodych Twórców, Poznań
• 11 Wereldkartoenale – Knokke-Heist
• II Biennale Sztuki Gdańskiej, Sopot
• III Międzynarodowe Biennale Satyry, Gabrowo (Bułgaria)
• Cartoon 77, Berlin
• Międzynarodowa Wystawa Satyry, Sofia
• IX World Cartoon Gallery, Skopje
• Akt w Sztuce Współczesnej, Sopot
• Postawy Środowiska Gdańskiego, Wrocław
• Ogólnopolska Wystawa Satyry, Warszawa

1978 – VII Festiwal Malarstwa Współczesnego, Szczecinie
• Wystawa Malarstwa Polski Północnej, Skagen (Dania)
• Malarstwo „Człowiek, Morze, Praca”, Gdynia
• X World Cartoon Gallery, Skopje
• XII Wereldkartoenale, Knokke-Heist (Belgia)

1979 – III Biennale Sztuki Gdańskiej, Sopot
• Ogólnopolska Wystawa „Porównania 8”, Sopot
• Sztuka Wybrzeża Gdańskiego, Leningrad
• Młode Malarstwo Polski Północnej, Szczecin
• Młode Malarstwo Polski Północnej, Koszalin
• Spotkania „Kolor – Forma – Metafora”, Kraków
• Ogólnopolska Wystawa Malarstwa „Erotyzm”, Sopot
• Nurt Figuratywny w Malarstwie Polski Północnej – Toruń
• Malarstwo Polski Północnej – Lubeka
• XIII Wereldkartoenale – Konkke-Heist
• Światowa Wystawa Rysunku Satyrycznego – Stambuł
• Pokonkursowa Wystawa Rysunku Satyrycznego – Rzeszów
• Polska Karykatura Współczesna – Sofia
• IV Biennale Karykatury – Gabrowo
• Ogólnopolska Wystawa Rysunku „Satyrykon” – Legnica

1980 – X Festiwal Malarstwa Współczesnego – Szczecin
• Wizerunek Człowieka Współczesnego 2 – Sopot
• Malarstwo Gdańskie – Brema
• Polska Karykatura Współczesna – Skopje
• XIV Wereldkartoenale – Knokke-Heist
• 33 Salon Rysunku Satyrycznego – Bordighera (Włochy)
• Cartoon 80 – Berlin, Wiesebaden
• XII World Cartoon Gallery – Skopje
• Światowa Wystawa Rysunku Satyrycznego – Stambuł

1980 – Pokonkursowa Wystawa Rysunku Satyrycznego – Rzeszów
• Ogólnopolska Wystawa Rysunku „Satyrykon” – Legnica
• Malarstwo Gdańskie – Aberdeen
• IV Biennale Sztuki Gdańskiej – Sopot
• V Biennale Karykatury – Gabrowo
• Światowa Wystawa Rysunku Satyrycznego – Stambuł
• Wystawa „Dokument 80” – Elbląg
• Pokonkursowa Wystawa Rysunku Satyrycznego – Rzeszów
• Ogólnopolska Wystawa „Satyrykon 81” – Legnica
• Salon Rysunku Satyrycznego – Bordighera
• XIII World Cartoon Gallery – Skopje
• Wystawa Rysunku Satyrycznego – Beringen (Belgia)

1981 – Wystawa Rysunku Satyrycznego – Kruishoutem (Belgia)
• 18. Światowa Wystawa Rysunku Satyrycznego – Montreal
• Wystawa Rysunku Antywojennego – Kragujevac (Jugosławia)
• XV Wereldkartoenale – Knokke-Heist
• Światowa Wystawa Rysunku Satyrycznego – Tokio

1982 – Wystawa Plakatu Politycznego – Mons (Belgia)
• Poplenerowa Wystawa „Jurajska Jesień” – Częstochowa
• Malarstwo Gdańskie. Zbiory BWA – Poznań
• 19. Światowa Wystawa Rysunku Satyrycznego – Montreal
• Wystawa Rysunku Satyrycznego – Beringen
• Wystawa Rysunku Satyrycznego – Tokio

1983 – XV World Cartoon Gallery – Skopje
• I Światowy Festiwal Rysunku Satyrycznego – Amstelhven
• Biennale Rysunku Antywojennego – Kragujevac
• Pokonkursowa Wystawa Malarstwa – Frankenthal
• 20. Światowa Wystawa Rysunku Satyrycznego – Montreal

1984 – Malarze Gdańscy – Avallon (Francja)
• Poplenerowa Wystawa Malarstwa – Suwałki
• Wystawa Malarstwa „40-lecie PRL” – Sopot
• Artyści z Gdańska – Brunszwik • Polska Karykatura Antywojenna – Praga
• 21. Światowa Wystawa Rysunku Satyrycznego – Montreal
• XVI World Cartoon Gallery – Skopje

1985 – Wystawa Malarstwa „Artyści z Gdańska” – Paryż
• Młodzi Twórcy z Gdańska – Paryż
• Malarstwo ze zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku – Turku (Finlandia)
• Malarstwo Gdańskie – Turku
• 22. Światowa Wystawa Rysunku Satyrycznego – Montreal
• Biennale Rysunku Satyrycznego – Kragujevac
• VII Biennale Karykatury – Gabrovo
• Polska Karykatura Współczesna – Praga
• Polska Karykatura Współczesna – Budapeszt

1986 – XIII Festiwal malarstwa współczesnego – Szczecin
• I Ogólnopolska Wystawa Malarstwa – Warszawa
• Polskie Malarstwo Współczesne – Sofia
• Wystawa Malarstwa – Brema
• 6 Malarzy z Gdańska – Alesund (Norwegia)
• Poplenerowa wystawa malarstwa – Sopot
• Wystawa Malarstwa – Turku
• 9. Salon Rysunku Satyrycznego – Belgia
• 23. Światowa Wystawa Rysunku Prasowego – Montreal, (V nagroda)
• Polska Karykatura Współczesna – Berlin • Malarze z Gdańska – Kolonia
• Wystawa Malarstwa z Gdańska – Bonn
• 6 Malarzy z Gdańska – Harstad (Norwegia)
• wystawa malarstwa „7 z Gdańska” – Bergen (Holandia)
• Poplenerowa wystawa malarstwa – Krasnodar (ZSRR)

1987 – Wystawa malarstwa – Frankfurt
• Interart 87 – Poznań
• Polska Karykatura Współczesna – Hannover, Münster

1988 – XIV Festiwal Malarstwa Współczesnego – Szczecin, (nagroda „Sztuki Polskiej”)
• 25. Światowa Wystawa Rysunku Prasowego – Montreal
• 7 Malarzy z Gdańska – Oslo
• 8. Międzynarodowy Salon Rysunku – Istambuł
• Interart 88 – Poznań
• Wystawa Karykatury Polskiej – Paryż
• Wystawa Malarstwa – Malmö
• Ogólnopolska Wystawa Malarstwa „Wczoraj i dziś” – Sopot
• Galeriada 88 – Sopot

1989 – Polska Sztuka – Kopenhaga
• Interart 89 – Poznań • Danziger Künstler – RFN
• Künstler aus Gdańsk – Brema
• Wystawa malarstwa – Brema

1990 – Wystawa malarstwa PWSSP – Hamburg
• Wystawa malarstwa – Lubeka
• Wystawa malarstwa „35 lat Żaka” – Gdańsk
• Wystawa malarstwa – Wilhemshafen
• Wystawa malarstwa – Hamburg
• Wystawa malarstwa – Herforo
• Interart 90 – Poznań
• Międzynarodowa Aukcja „East Meets West”, Warszawa – Mechelen– Tokio

1991 – Wystawa Sztuki Polskiej – Norwegia
• 40 Malarzy i Rzeźbiarzy – Kiel
• Polska Karykatura Współczesna – Kolonia
• Indywidualna Wystawa Rysunku – Lubeka
• Messe Düsseldorf – Düsseldorf
• Wystawa rysunku – Alteschule – Burgfeuden
• Wystawa malarstwa – Lubeka
• Salon Rysunku Antywojennego – Jugosławia
• Wystawa malarstwa – Karlsruhe

1992 – Wystawa malarstwa „Kongres Liberałów”– Sobieszewo
• Wystawa rysunku „Cotton Club” – Gdańsk
• Messe Düsseldorf – Düsseldorf

1993 – Wystawa malarstwa – Kaliningrad
• Messe Düsseldorf – Düsseldorf
• I Biennale Rysunku Satyrycznego – Teheran
• Światowa Wystawa Rysunku Satyrycznego – Włochy
• Wystawa malarstwa „Akty Współczesne” – Gdynia
• Polska Karykatura Współczesna – Lyon
• Wystawa rysunku – Düsseldorf

1994 – Düsseldorf Messe – Düsseldorf
• Malarstwo PWSSP – Marciac
• Wystawa malarstwa – Krefeld
• Wystawa malarstwa – Hamburg
• Wystawa malarstwa – Aachen
• Klasische – Moderne – Reichenschwand

1995 – Wystawa malarstwa – Lubeka
• Wystawa malarstwa – Bensheim
• Wystawa malarstwa „50 lat PWSSP” – Gdańsk
• Wystawa malarstwa „Moda i sztuka” – Kielce

1996 – Biennale Rysunku – Teheran
• XVI Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego – Szczecin

1998 – Polska Sztuka – Bergen op Zoom
• Malarstwo z Polski – Hamburg
• Wystawa rysunku, Galeria ASP – Gdańsk
• Galeria Alicja – Gdańsk

1999 – Wystawa malarstwa – Lenzke
• Malarstwo z Polski – KMT Hamburg

2000 – Hamburg ogląda artystów z Polski – KMT Hamburg
• XVIII Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego – Szczecin
• Wystawa malarstwa Galeria 78 – Gdynia

2001 – I Biennale Malarstwa – Warszawa
• Wystawa malarstwa – Elbląg
• Wystawa rysunku – Kreishoüten
• Wystawa malarstwa Galeria78 – Gdynia

2002 – Wystawa 10-lecie Sfinksa – Sopot
• Wystawa malarstwa „Krytycy o nas” – Gdańsk
• Maska afrykańska – Sopot

2003 – Wystawa malarstwa, Galeria Bema 65 – Warszawa
• Kultura afrykańska, One World – Sopot
• Wystawa malarstwa, Galeria Aagard – Berlin
• Vis a Vis, ASP – Gdańsk

2004 – Wystawa malarstwa, Galeria Aagard – Berlin
• Wystawa rysunku, Ratusz Staromiejski– Gdańsk

2005 – ASP Gdańsk we Wrocławiu – Wrocław

• 60-lecie ASP, Pałac Opatów – Gdańsk
• Wystawa malarstwa – Lenzke

2006 – ASP Gdańsk, Stary Browar – Poznań
• Wystawa malarstwa, SPA – Nałęczów

2007 – Wystawa malarstwa, One World – Sopot

2008 – Malarstwo, Galeria Bereniki – Koszalin

2009 – Warszawskie Targi Sztuki – Warszawa
• Piękno nagości w sztuce polskiej, Zielona Brama – Gdańsk
• Metropolia jest OK – Gdańsk
• 1.2.3.4. Aukcje Internetowe, Galeria 4 Beauty

2010 – 5.6 Aukcje Internetowe, Galeria 4 Beauty
• Realizacja panneau w rezydencji prywatnej w Sacramento
• Wystawa zbiorowa „Ola i przyjaciele”, Sfinks – Sopot
• 100-lecie ZPAP, PGS – Sopot
• „From Gdańsk to Istambul” – Istambuł

2011 – Wystawa zbiorowa, Galeria Wirydarz – Lublin
• Wystawa zbiorowa, Galeria Na Piętrze – Koszalin

2012 – Wystawa zbiorowa, Galeria Bereniki – Koszalin
• Wystawa zbiorowa „Dialog”, ASP – Gdańsk
• Wokół obrazu, Galeria El – Elbląg

2013 – Wystawa ASP, Muzeum Gorlice – Gorlice

2014 – Indywidualna wystawa „Rysunki z Archiwum”, Galeria Lindenau – Gdańsk
• Wystawa malarstwa „100 Wystaw”, Galeria Wirydarz – Lublin

2015 – Wystawa malarstwa, Galeria Sulmin – Sulmin
• Port Północny w Sztuce, Sopocki Dom Aukcyjny – Sopot
• Północ-Południe, Wystawa ASP Gdańsk, Szyb Wilsona – Katowice