Wystawa wirtualna / Virtual exhibition

Mieto - wystawa wirtualna - kliknij

Wirtualna wersja wystawy retrospektywnej, która odbyła się z okazji
70tych urodzin Mieta Olszewskiego, w 2015 roku w ASP w Gdańsku.

Virtual version of a retrospective exhibition to celebrate Mieto’s 70th
birthday, that took place in ASP Art Academy in Gdańsk in 2015.

  • Share: